0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 0

Voor de buurt

Buurman, wat doet u nu?

U informeren over Solar Weekend! Van 1 tot en met 4 augustus is het zover: Solar Weekend 2019. Speciaal voor de buurt hebben we deze informatiepagina gemaakt. Hierin leest u alles wat u moet weten over het festival én wat daarmee te maken heeft. En bij vragen? Trek aan de bel!

Communicatie

Solar Weekend heeft een buurtcoördinator met beslissingsbevoegdheid ingesteld. Wil u contact zoeken met de buurtcoördinator? Deze is 24 uur per dag bereikbaar:

E: buurt@solarweekend.com

Ook de projectleider van Solar Weekend is 24 uur per dag bereikbaar en maakt daarover afspraken met de gemeente Roermond. De gemeente Roermond ontvangt een telefoonlijst. Daarnaast zullen buurgemeenten worden geïnformeerd over het evenement.

Toegangstickets voor buurtbewoners Solar Weekend 2019 worden minimaal één week van te voren afgeleverd aan de bij ons bekende adressen. 

Toegangsstickers voor De Weerd en Hatenboer worden tijdig, minimaal één maand voorafgaand aan het evenement, verstrekt.

Geluidsoverlast
(Crew)camping.

De crewcamping is dit jaar weer op de kop van de Hatenboer. Hiervoor zijn pendelbussen ingezet om de crewleden te vervoeren. Er zullen geen werkzaamheden in de nachtelijk uren plaatsvinden. Op alle campings wordt gebruik gemaakt van geluidsarme aggregaten en Solar Weekend ziet er op toe dat geluids- en lichtbronnen niet gericht worden op de woningen. Er wordt buurtwacht, nachtbewaking en extra beveiliging op de Hatenboer ingezet. Op de website van Solar wordt aangegeven wat wel en niet is toegestaan op de camping. Bij de ingang/entree van de camping en/of het festivalterrein vindt een strenge controle plaats op verboden voorwerpen.

Verkeer.

De crewcamping is verplaatst naar de kop van de Hatenboer. Er worden pendelbussen ingezet voor het vervoer van de crew. Golfkarretjes mogen niet op de openbare weg. Ontheffing provincie om golfkarretjes toe te laten op de parallelweg/Hornerweg (zijde N280).

Toezicht en handhaving op voorschriften in de vergunning: extra inzet stadstoezicht.
Geen werkzaamheden in de nachtelijke uren met betrekking tot opbouw en afbreken.

Bereikbaarheid

Voor buurtbewoners zijn verschillende wegen niet bereikbaar. De Weerd is bereikbaar via de omleidingsroute Hatenboer. Buurtbewoners kunnen via Horn en Hatenboer het gebied verlaten. Tijdens de in- en uitstroom van de festivalbezoekers kan de uitgang Hatenboer tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn.

Hulpdiensten hebben te allen tijde doorgang. Er wordt een bufferzone ingericht voor de opvang van de campinggasten op donderdag, zodat de uitgang Horn niet wordt geblokkeerd. Solar informeert het buurtschap De Weerd en Hatenboer hierover.

Fietspad

Een deel van het oorspronkelijke fietspad in De Weerd blijft openbaar toegankelijk. Met verkeersmaatregelen worden de fietsers verder geleid over de openbare weg. Het betreft een 30 km zone, waarbij fietsers over de weg kunnen rijden.

In de planning van de productie van Solar Weekend wordt verzocht het resterende deel van het oorspronkelijke fietspad zo lang mogelijk open te houden, als dit ook op een veilige manier mogelijk is.

De hekwerken van Solar worden bij het fietspad op ruime afstand van de openbare weg geplaatst, om ruimte te creëren voor uitwijkmogelijkheden.

Extra inzet stadstoezicht en handhaving op voorschriften in de vergunning.

Afslag De Weerd

Gedurende de periode 1 tot en met 4 augustus zal afslag De Weerd gesloten zijn en worden omleidingsroutes ingesteld.

Komende uit de richting Eindhoven: neem afrit Hatenboer en rijd links onder de brug door De Weerd in.

Komende uit de richting Roermond: neem afrit Horn, maak de lus en ga aan de andere kant weer de N280 op richting Roermond. Vanaf hier kunt u afrit Hatenboer nemen en onder de brug door De Weerd inrijden.

Afslag Horn

Wanneer het noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid wordt de afrit Horn van de N280 op vrijdag, zaterdag en zondag tijdelijk afgesloten. Op vrijdag is dit van 08:00 tot 15:00 uur. Op zaterdag en zondag van 10:00 tot 15:00 uur. Op deze tijden zult u een afslag verder moeten nemen. Buiten deze tijden kunt u gewoon van de afrit Horn gebruikmaken.


Tevens vinden de volgende extra maatregelen plaats:
• Afhekken en blinderen van de N280
• Plaatsen van pionnen op de vluchtstrook
• Bebording en bewegwijzering: inrijverbod
• Mogelijk inzet politie bij de afslag
• Plaatsen toezicht: inzet stadstoezicht
• Een aantal weken voorafgaand aan het festival is er al aanduiding op de wegen

Aangepaste routes

Bezoekers/bewoners Hatenboer

Komende vanuit richting Roermond
- Neem niet afslag De Weerd, maar volg N280 richting Horn
- Neem afslag Horn, kruis onder de N280 door
- Neem direct weer de oprit naar N280 richting Roermond
- Neem afslag Hatenboer

Komende vanuit richting Eindhoven (N280)
- Neem afslag Hatenboer

Bezoekers/bewoners De Weerd

Komende vanuit richting Roermond
- Neem niet afslag de Weerd, maar volg N280 richting Horn
- Neem afslag Horn, kruis onder de N280 door
- Neem direct weer de oprit naar N280 richting Roermond
- Neem afslag Hatenboer
- Direct links afslaan en onder de N280 doorkruisen

Komend vanuit richting Eindhoven
- Neem afslag Hatenboer
- Direct links afslaan en onder de N280 doorkruisen

Bezoekers / bewoners Oolderhuuske

Komende vanuit richting Roermond
- Neem niet afslag de Weerd, maar volg N280 richting Horn
- Neem afslag Horn, kruis onder de N280 door
- Blijf rechtdoor rijden op de kanaalweg richting Oolderhuuske
- Neem de eerste afslag links naar Sluisweg
- Blijf rechtdoor rijden over Kanaalweg Oost Naar Oolderhuuske

Komend vanuit richting Eindhoven (N280)
- Neem afslag Horn, kruis onder de N280 door
- Blijf rechtdoor rijden op de Kanaalweg richting Oolderhuuske
- Neem de eerste afslag links naar de Sluisweg
- Blijf rechtdoor rijden over Kanaalweg Oost Naar Oolderhuuske