Aangepaste routes

Hatenboer / De Weerd / Oolderhuuske

BEZOEKERS / BEWONERS HATENBOER

Komende vanuit richting Roermond (1)

  • Volg de gele borden met de term 'Hatenboer'

Komende vanuit richting Eindhoven (N280)

  • Neem afslag Hatenboer (4)

 

BEZOEKERS / BEWONERS DE WEERD


Komende vanuit richting Roermond (1)

  • Volg de gele borden met de term 'Hatenboer'

Komende vanuit richting Eindhoven (N280)

  • Neem afslag Hatenboer (4)

 

BEZOEKERS / BEWONERS OOLDERHUUSKE


Komende vanuit richting Roermond (1)

  • Volg de gele borden met de letter 'W'

Bereikbaarheid en communicatie

De Weerd is bereikbaar via de omleidingsroute Hatenboer. Buurtbewoners kunnen via Horn en Hatenboer het gebied verlaten. Tijdens de in- en uitstroom van de festivalbezoekers kan de uitgang Hatenboer tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn. Hulpdiensten hebben te allen tijden doorgang. Er wordt een bufferzone ingericht voor de opvang van de campinggasten op donderdag, zodat de uitgang Horn niet wordt geblokkeerd. Solar informeert het buurtschap De Weerd en Hatenboer hierover.

 

Solar heeft een Buurtcoördinator met beslissingsbevoegdheid ingesteld.

 

Op 14 juni 2018 heeft een informatieavond plaatsgevonden. 

 

De twee projectleiders zijn 24 uur per dag bereikbaar en maken daarover afspraken met de gemeente.

 

De gemeente Roermond ontvangt een telefoonlijst 

 

Buurgemeenten worden dit jaar geïnformeerd over het evenement

 

Er komt inzet van Duits sprekende verkeersregelaars.

 

De toegangskaarten/stickers De Weerd en Hatenboer worden tijdig, minimaal 1 maand vooraf, verstrekt.

 

Zoekt u contact? De buurtcoordinator is 24 uur per dag bereikbaar op +31 (0)6 21 32 72 49, of mail naar b[email protected].

 

Geluidsoverlast (crew)camping

Er is extra stadstoezicht en handhaving op voorschriften in de vergunning

Solar maakt gebruik van geluidsarme aggregaten en zal er op toezien dat geluid- en lichtbronnen niet gericht worden op woningen.

Inzet buurtwacht en nachtbewaking en extra beveiliging op Hatenboer

Op de website van Solar wordt aangeven wat wel en niet op de camping is toegestaan.

Bij ingang/entree vindt een strengere controle op verboden voorwerpen plaats.

Geluidsoverlast verkeer

De crewcamping is verplaatst naar de kop van de Hatenboer. Er worden pendelbussen ingezet voor het vervoer van de crew.

Golfkarretjes mogen niet op de openbare weg.

Ontheffing provincie om golfkarretjes toe te laten op de parallelweg/Hornerweg (zijde N280).

Toezicht en handhaving op voorschriften in de vergunning; extra inzet stadstoezicht.

Geen werkzaamheden in de nachtelijke uren m.b.t. opbouw en afbreken

 

Verkeersveiligheid

Aanrijroute leveranciers verloopt via de kanaalweg Oost

De ingang voor leveranciers is aan de zijde van de campingingang, ter hoogte van de afslag Kanaalweg Oost, richting Oolderhuuske.

De opbouw en inrichting van het evenemententerrein vindt van binnen naar buiten plaats.

Solar schaalt het aantal verkeerregelaars op tijdens de opbouw- en afbreekfase.

Fietspad ontoegankelijk

Een deel van het oorspronkelijke fietspad in De Weerd blijft openbaar toegankelijk. Met verkeersmaatregelen worden de fietsers verder geleid over de openbare weg. Het betreft een 30 km zone, waarbij fietsers over de weg kunnen rijden. 

In de planning van de productie van Solar wordt verzocht het resterende deel van het oorspronkelijke fietspad zo lang mogelijk open te houden, als dit ook op een veilige manier mogelijk is. 

De hekwerken van Solar worden bij het fietspad op ruime afstand van de openbare weg geplaatst, om ruimte te creëren voor uitwijkmogelijkheden.

Extra inzet stadstoezicht en handhaving op voorschriften in de vergunning.

Parkeeroverlast

Dit jaar is er extra inzet van het stadstoezicht op fout parkeren. 

Afslag De Weerd

Gedurende de periode 2 augustus t/m 6 augustus zal afslag De Weerd gesloten zijn en worden omleidingsroutes ingesteld. 

 

Komende uit de richting Eindhoven: neem afrit Hatenboer en rijdt links onder de brug door De Weerd in. 

 

Komende uit de richting Roermond: neem afrit Horn, maak de lus en ga aan de andere kant weer de N280 op richting Roermond. Vanaf hier kunt u afrit Hatenboer nemen en onder de brug door De Weerd inrijden.

 

Tevens vinden de volgende extra maatregelen plaats: 

 

Afhekken en blinderen van de N280

Plaatsen van pionnen op de vluchtstrook

Bebording en bewegwijzering; inrijverbod

Mogelijk inzet politie bij de afslag

Plaatsen toezicht; inzet stadstoezicht

Een aantal weken voorafgaand aan het festival is er al aanduiding op de wegen

Afslag Horn

Wanneer het noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid wordt de afrit Horn van de N280 op vrijdag, zaterdag en zondag tijdelijk afgesloten. Op vrijdag is dit van 08:00 t/m 15:00 uur. Op zaterdag en zondag van 10:00 t/m 15:00 uur. Op deze tijden zult u een afslag verder moeten nemen. Buiten deze tijden kunt u gewoon van de afrit Horn gebruikmaken!

Milieu en natuur

De crewcamping is verplaatst en niet meer gesitueerd in leefgebied van de bevers.

In het kader van de omgevingsvergunning is een Flora en Faunatoets uitgevoerd en voert Solar de maatregelen uit die in het rapport/advies zijn opgenomen.

Er is vroegtijdig contact geweest met Rijkswaterstaat over het storten van afval en de waterwetmelding.   

Meer informatie over het project 'Clean and Green' vind je hier.